.

Program HakkındaTAPU VE KADASTRO PR.

İletişim Bilgileri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Tapu ve Kadastro Pr.

GMYO İletişim; https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/iletisim/

Programın Bağlı Bulunduğu Yer

Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Eğitim ve Öğretimin Gerçekleşeceği Yer

Burdur İli, Gölhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yüksekokullarımızın yer aldığı kampüs alanı içerisindeki Gölhisar Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmektedir.

Program Hakkında

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu bünyesindeki bölümümüz, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır ve halen I. ve II. öğretim şeklinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Tapu ve Kadastro Programında 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Misyonu

Güncel teknolojileri kullanarak ülke ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulamalar ışığında ulusal ve uluslararası yenilikleri takip eden, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin kalkınmasına hizmet için sunan saygın bir program olmaktır.

 

Vizyonu

Ön lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrenciler için, kapsamlı ve dinamik bir program hazırlamak, mesleki donanımını çözüm odaklı stratejiler geliştirerek yerelde ve bölgesel anlamda sorunların çözümünde aktif rol oynayan öğrenciler yetiştirmektir.

Programın amacı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü bünyesindeki Tapu ve Kadastro programı kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan, nitelikli ara elemanları iş dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak eğitim-öğretim veren, ülkemiz için önemli olan tapu ve sicillerin kayıt altına alınması ve kadastro çalışmaları için gerekli arazi ölçümlerinin nasıl yapılacağı ve harita yapım teknikleri konusunda güncel teknolojik yenilikleri takip ederek yeterli donanıma sahip bir şekilde öğrencilerini yetiştiren ve ülkenin hizmetine sunan bir program olmasıdır.  

Tapu ve Kadastro programında eğitim – öğretim yapılan her sınıfta bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Bilgisayarlarımız internet erişimine açıktır. Ayrıca öğrencilerimizin uygulamalı derslerde kullandığı 30 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilere yönelik yüksekokulumuz bünyesinde kütüphane, kantin ve yemekhane bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro ön lisans programı çerçevesinde öğrencilerimiz;

·         Taşınmaz değerleme, tapu sicilleri, ölçme bilgisi, harita okuma ve topografyayı anlama ve harita hazırlama alanlarında bilgi sahibi,

·         Eşya hukuku miras hukuku gibi bilgiler ile Tapu ve kadastro uygulamalarına hukuki açıdan da hâkim olma,

·         Tapu ve Kadastro alanında güncel değişiklikleri takip ederek yeni uygulamalar hakkında bilgi ve deneyime sahip olma yetisi edineceklerdir. 

Öğretim Elemanları Sayıları

 

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

Öğretim Görevlisi

3

Araştırma Görevlisi

 

 

 

Öğrenim Ücretleri

 

·         Yeni kayıt yaptıracak örgün öğretim (birinci) öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süresi içinde olup kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.

·         Ancak, normal öğrenim süresi (4 yarıyıl) sonunda mezun olamayan öğrenciler, her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

·         Yeni kayıt yaptıracak ikinci öğretim öğrencileri her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Bulundukları programda her bir dönem için yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Ayrıntılı bilgi için tıklayınız; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10801&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

 

Staj ve Eğitim Öğretim Modeli

 

·         Eğitim dili Türkçe, Eğitim-Öğretim süresi 2 yıl olan program güz ve bahar olmak üzere 4 yarıyıl (dönem) süren örgün öğretim modeline göre eğitim vermektedir. I. ve II. öğretim şeklinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. YÖK dersleri uzaktan eğitim yöntemine göre verilmekte, program dersleri Yüksekokul binası içerisinde yer sınıf ortamlarında ve bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

·         Programda 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.

·         Staj ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız; https://gs.mehmetakif.edu.tr/upload/gs/0-form-18-82855050-burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-meslek-yueksekokullari-staj-yoenergesi.pdf

 

İstihdam Olanakları

·         Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

·         Tapu Sicil Müdürlükleri,

·         Kadastro Müdürlükleri,

·         Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri,

·         Kara Yolları Genel Müdürlüğü,

·         Belediyeler,

·         Devlet Su işleri,

·         Devlet Demir Yolları, vb. gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj, gibi hizmetler yapan inşaat ve harita firmaları ile şirketlerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler

 

Öğretim Elemanları (url):

https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/632/

 

Ders İçerikleri (url):

 

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=41&curSunit=40654#

Program Akreditasyonları:

Yok

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı:

Yok

Çift Anadal Olanakları

-

Yandal Olanakları

-

Lisans Üstü Eğitim Olanakları

-

Yemekhane ve Kantin İmkânı

Gölhisar MYO kampüs sınırları içerisinde öğrenci yemekhanesi ve kantini mevcuttur.

Yurt İmkânı

Burdur İli, Gölhisar İlçesinde 696 öğrenci kapasiteli KYK kız ve erkek öğrenci yurtları (350 kız öğrenci, 346 erkek öğrenci) ile çok sayıda apart, pansiyon ve özel öğrenci yurtları bulunmaktadır.  

Gölhisar KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için tıklayınız; https://www.kykyurtlar.com/golhisar-ogrenci-yurdu-54483-kyk-yurdu/