.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Öğr. Gör. Murat ERTİLAV
Müdür
mertilav@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7400
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Yalçın BAĞCI
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
yalcinbagci@mehmetakif.edu.tr
02482137402
Öğr. Gör. Zafer KÖSE
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
zkose@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
02482137403
Yüksekokul Sekreteri
Murat HAZIRCI
Yüksekokul Sekreteri
murathazirci@mehmetakif.edu.tr
02482137404
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Öğr. Gör. Murat ERTİLAV - Müdür
Öğr. Gör. Yalçın BAĞCI - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Zafer KÖSE - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ünal DEMİRER - Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Namıka BOYACIOĞLU - Bölüm Başkanı
Yüksekokul Kurulu
Öğr. Gör. Murat ERTİLAV - Müdür
Öğr. Gör. Yalçın BAĞCI - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Zafer KÖSE - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ünal DEMİRER - Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Namıka BOYACIOĞLU - Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. M.Masum GÜLCEMAL - Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Barış AVCI - Bölüm Başkanı
Birim Danışma Kurulu
Öğr. Gör. Murat ERTİLAV - Müdür
Öğr. Gör. Yalçın BAĞCI - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Zafer KÖSE - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ünal DEMİRER - Mimari ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK - Ormancılık Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. M.Masum GÜLCEMAL - Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Barış AVCI - Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
(Dış Paydaş) Bilal KAVÇAKAR - Milli Eğitim Müdürü (Kamu Temsilcisi)
(Dış Paydaş) Hüseyin ŞENYURT - Esnaf Odası Başkanı (Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi)
(Dış Paydaş) Fatih ORAL - Mezun Öğrenci Temsilcisi
(Dış Paydaş) Hasan YAVUZER - İnşaat Mühendisi (Özel Sektör Temsilcisi)

Yüksekokulumuz

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon - Değerler - Hedefler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması
  • İletişim