.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZTÜRK
Müdür
yaseminozturk@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7400
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Habibe URYANOĞLU
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
huryanoglu@mehmetakif.edu.tr
02482137403
Öğr. Gör. Hatice KORKMAZ
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
hkorkmaz@mehmetakif.edu.tr
02482137402
Yüksekokul Sekreteri
Mustafa YAŞAR
Yüksekokul Sekreteri
myasar@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7404
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZTÜRK - Müdür
Öğr. Gör. Habibe URYANOĞLU
Öğr. Gör. Hatice KORKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Namıka BOYACIOĞLU
Yüksekokul Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZTÜRK - Müdür
Öğr. Gör. Habibe URYANOĞLU
Öğr. Gör. Hatice KORKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK - Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. M.Masum GÜLCEMAL - Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Seyhan ÖZARSLAN - Bölüm Başkanı

Yüksekokulumuz

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • İletişim