.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Feriha Duygu SAMAV CANTÜRK
Müdür
fdcanturk@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7400
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Yalçın BAĞCI
Müdür Yardımcısı
yalcinbagci@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7402
Öğr. Gör. Murat ERTİLAV
Müdür Yardımcısı
mertilav@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7403
Yüksekokul Sekreteri
Mustafa YAŞAR
Yüksekokul Sekreteri
myasar@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7404
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Feriha Duygu SAMAV CANTÜRK - Müdür
Öğr. Gör. Yalçın BAĞCI - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Murat ERTİLAV - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ünal DEMİRER - Bölüm Başkanı
Yüksekokul Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Feriha Duygu SAMAV CANTÜRK - Müdür
Öğr. Gör. Yalçın BAĞCI - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Murat ERTİLAV - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ünal DEMİRER - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK - Bölüm Başkanı

Yüksekokulumuz

  • Tanıtım
  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • İletişim