.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi İhsan AŞIK
Müdür
ihsanasik@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7400
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Hatice KORKMAZ
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
hkorkmaz@mehmetakif.edu.tr
02482137402
Yüksekokul Sekreteri
Hüseyin ERÇELİK
Yüksekokul Sekreteri
hercelik@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 7404
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK - Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ünal DEMİRER - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN - Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hatice KORKMAZ - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZTÜRK - Müdür
Yüksekokul Kurulu
Öğr. Gör. Dr. M.Masum GÜLCEMAL - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZTÜRK - Müdür
Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK - Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ünal DEMİRER - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN - Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hatice KORKMAZ - Müdür Yardımcısı

Yüksekokulumuz

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • İletişim