.

İdari Personel

Hüseyin ERÇELİK
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 7404
E-posta: hercelik@mehmetakif.edu.tr
Papatya TOPCU
Şef
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 7412
E-posta: ptopcu@mehmetakif.edu.tr
Arzu SERTTAŞ
Memur
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 7416
E-posta: aserttas@mehmetakif.edu.tr
Ufuk KARAASLAN
Memur
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 7415
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Gülsen YILDIRM
Memur
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 7415
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Burçin BİÇER
Sürekli İşçi
Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 7400
E-posta: burcinbicer@mehmetakif.edu.tr
Mehmet Ali TURGUT
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 7400
E-posta: maturgut@mehmetakif.edu.tr
Sümeyra AKALIN
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 7400
E-posta: sakalin@mehmetakif.edu.tr
Mehmet KANYURT
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 7400
E-posta: mkanyurt@mehmetakif.edu.tr

Yüksekokulumuz

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • İletişim