.

Genel Bilgi

Gölhisar Meslek Yüksekokulu 1999–2000 eğitim-öğretim döneminde “Elektrik” ve “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” programlarıyla Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime başlamış, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla 2006 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan ve kısa sürede gelişmesini ve büyümesini tamamlayan Yüksekokulumuz, toplam 7 bölüm altında 11 program ile eğitim öğretime devam etmektedir. 34 kişilik eğitmen kadromuzda 5 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doktor Öğretim Görevlisi, 27 Öğretim Görevlisi, bulunmaktadır. 14 çalışandan oluşan bir idari kadro ile öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza hizmet verilmektedir.

Öğrencilerimize; öğrenimleri sırasında çalışma hayatları boyunca gerekli tüm teorik bilgilerin yanı sıra, sahip olduğumuz laboratuvarlar sayesinde, pratik beceriler de etkin bir biçimde verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin gelecekte içinde bulunacakları iş dünyasının rekabetçi şartları altında başarılı olmaları için, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık verilmekte, bu bağlamda 6 öğrenci topluluğu ile öğrencilerimiz desteklenmektedir. Böylece Yüksekokulumuzdaki sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle öğrencilerimize çağın şartlarına göre bilgi ve beceri kazandırmanın yanında kendilerini sürekli geliştiren bireyler olarak yetişmeleri için fırsatlar da sağlanmaktadır.

 Fiziki yapılanma olarak, 60.000 m2’lik kampüste, 4000 m2’lik kapalı alana ve 550 m2’lik sosyal tesislere sahip yüksekokulumuzda 20 adet derslik,  7 adet laboratuvar, 1 adet internet bağlantılı çalışma salonu, 1 adet konferans salonu, 1 adet amfi ile  modern eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri için ise 1 adet futbol sahası, 2 adet basketbol-voleybol sahası 1 adet de fitnes salonu hizmet vermektedir.

Misyonumuz; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, üstün nitelikli ara elemanları yetiştirmek ve çağdaş bir eğitim ortamı sunmaktır.

Vizyonumuz; Öncelikle bilimsel düşünce ışığında, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim dâhilinde ilçemiz ve bölgemizin sorunlarına çözüm üreten bir kurum olarak teşkilatlanmak. Üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak; çağdaş mesleki-teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, ülke çapında tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Değerlerimiz; Yöre, bölge ve ülke sorunlarına duyarlılık, kalkınma yönelimli, bilimsel üretkenlik, paydaşlarla işbirliği, uygulamalı ve meslek edindiren eğitim, gelişim odaklılık, insan hak ve özgürlüklerine saygı, bilimsel etik kurallara uygun hareket etmek, fırsat eşitliği, demokratiklik. 

Yüksekokulumuz

  • Tanıtım
  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • İletişim