.

Program Hakkında

Sosyal Güvenlik Programı

Ülkemizde kamu kesiminin ve özel sektörün özellikle son yarım asırda dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve Globalleşmenin de etkisi ile sosyal güvenlik krizleri baş göstermeye başlamıştır. Bu yaşanan krizlerde sosyal güvenliğin önemini arttırmıştır. Bu durumda hareketle özel sektör, kamu kesimi ve diğer kuruluşların bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek akademik eğitim almış, donanımlı, bilgisayar destekli sosyal güvenlik işlemlerini yapabilen, sosyal güvenlik alanında etkin, sosyal güvenlik elemanı yetiştirmek için bu program açılmıştır.

Bu bölümde okuyup, eğitim alan ve bölümden başarı ile mezun olan kişiler temel düzeyde matematik ve mantık işlerinde başarılı, yöneticilik bilgi ve becerisine sahip tüm bunların yanında insan ilişkilerinde ve iletişimde gelişmiş, mevzuat takibi yapabilen, hukuki sorumlulukları araştırıp bilen, öğrenen ve uygulayan kişileri yetiştirmektir.

Bölümden mezun olan öğrenciler ‘’Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı’’ ünvanına sahip olarak mezun olurlar.

Açılan ve faaliyette olan Sosyal Güvenlik programı bölümümüz iki yıllık olup mezun olunduktan sonra işe yerleşme imkanı geniş olan bir bölümdür. Fakat arzu edilen öğrencilerimiz Dikey Geçiş sınavına katılarak Sosyal Hizmet vb. dört yıllık bölümlere ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat, İşletme gibi bölümlere geçiş yapabilirler. Ön lisans eğitimlerini Lisans eğitimlerine tamamlayabilirler.

 

İş İmkanları

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bağlı kurum ve kuruluşlarda işe yerleşebilirler. İŞ-KUR, SGK gibi kurumlar ve bu kurumlar arasında yer almaktadır. Bunların yanında tüm kamu kurumlarında çalışma şansına sahip olan öğrencilerimiz arzu ettikleri takdirde özel sektörde de kendilerine istihdam alanı bulabilir, çalışabilir.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlarımızın iki yıllık öğrenimlerinden sonra Ön lisans KPSS alacakları puan ile atanma sağlayacaklardır. DGS’ de başarılı olan öğrencilerimiz eğitimlerini 4 yıla tamamlayarak Lisans KPSS’ den alacakları puan ile atanmalarını gerçekleştirebilirler. Tüm bu iş tanımları göz önüne alındığında bu bölümden mezun olanlar personel çalıştırma ihtiyaçlarını gerçekleştirecek olan her firmada rahatlıkla iş bulabilirler.

Diğer Akademik Birimler