.

Program Hakkında


SOSYAL GÜVENLİK PR.

İletişim Bilgileri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sosyal Güvenlik Pr.

GMYO İletişim; https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/iletisim/

Programın Bağlı Bulunduğu Yer

Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Eğitim ve Öğretimin Gerçekleşeceği Yer

Burdur İli, Gölhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yüksekokullarımızın yer aldığı kampüs alanı içerisindeki Gölhisar Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmektedir.

Program Hakkında

Ülkemizde kamu kesiminin ve özel sektörün özellikle son yarım asırda dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve Globalleşmenin de etkisi ile sosyal güvenlik krizleri baş göstermeye başlamıştır. Bu yaşanan krizlerde sosyal güvenliğin önemini arttırmıştır. Bu durumda hareketle özel sektör, kamu kesimi ve diğer kuruluşların bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek akademik eğitim almış, donanımlı, bilgisayar destekli sosyal güvenlik işlemlerini yapabilen, sosyal güvenlik alanında etkin, sosyal güvenlik elemanı yetiştirmek için bu program açılmıştır.

Bu bölümde okuyup, eğitim alan ve bölümden başarı ile mezun olan kişiler temel düzeyde matematik ve mantık işlerinde başarılı, yöneticilik bilgi ve becerisine sahip tüm bunların yanında insan ilişkilerinde ve iletişimde gelişmiş, mevzuat takibi yapabilen, hukuki sorumlulukları araştırıp bilen, öğrenen ve uygulayan kişileri yetiştirmektir.

Bölümden mezun olan öğrenciler ‘’Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı’’ unvanına sahip olarak mezun olurlar.

Açılan ve faaliyette olan Sosyal Güvenlik programı bölümümüz iki yıllık olup mezun olunduktan sonra işe yerleşme imkânı geniş olan bir bölümdür. Fakat arzu edilen öğrencilerimiz Dikey Geçiş sınavına katılarak Sosyal Hizmet vb. dört yıllık bölümlere ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat, İşletme gibi bölümlere geçiş yapabilirler. Ön lisans eğitimlerini Lisans eğitimlerine tamamlayabilirler.

Öğretim Elemanları Sayıları

 

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Öğretim Görevlisi

3

Araştırma Görevlisi

 

 

 

Öğrenim Ücretleri

 

·         Yeni kayıt yaptıracak örgün öğretim (birinci) öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süresi içinde olup kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.

·         Ancak, normal öğrenim süresi (4 yarıyıl) sonunda mezun olamayan öğrenciler, her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

·         Yeni kayıt yaptıracak ikinci öğretim öğrencileri her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Bulundukları programda her bir dönem için yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Ayrıntılı bilgi için tıklayınız; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10801&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

 

Staj ve Eğitim Öğretim Modeli

 

·         Eğitim dili Türkçe, Eğitim-Öğretim süresi 2 yıl olan program güz ve bahar olmak üzere 4 yarıyıl (dönem) süren örgün öğretim modeline göre eğitim vermektedir. I. ve II. öğretim şeklinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. YÖK dersleri uzaktan eğitim yöntemine göre verilmekte, program dersleri Yüksekokul binası içerisinde yer sınıf ortamlarında gerçekleştirilmektedir.

·         Programda 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.

·         Staj ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız; https://gs.mehmetakif.edu.tr/upload/gs/0-form-18-82855050-burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-meslek-yueksekokullari-staj-yoenergesi.pdf

 

İstihdam Olanakları

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bağlı kurum ve kuruluşlarda işe yerleşebilirler. İŞ-KUR, SGK gibi kurumlar ve bu kurumlar arasında yer almaktadır. Bunların yanında tüm kamu kurumlarında çalışma şansına sahip olan öğrencilerimiz arzu ettikleri takdirde özel sektörde de kendilerine istihdam alanı bulabilir, çalışabilir.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlarımızın iki yıllık öğrenimlerinden sonra Ön lisans KPSS alacakları puan ile atanma sağlayacaklardır. DGS’ de başarılı olan öğrencilerimiz eğitimlerini 4 yıla tamamlayarak Lisans KPSS’ den alacakları puan ile atanmalarını gerçekleştirebilirler. Tüm bu iş tanımları göz önüne alındığında bu bölümden mezun olanlar personel çalıştırma ihtiyaçlarını gerçekleştirecek olan her firmada rahatlıkla iş bulabilirler.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler

 

Öğretim Elemanları (url):

https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/632/

 

Ders İçerikleri (url):

 

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=41&curSunit=40550#

Program Akreditasyonları:

Yok

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı:

Yok

Çift Anadal Olanakları

-

Yandal Olanakları

-

Lisans Üstü Eğitim Olanakları

-

Yemekhane ve Kantin İmkânı

Gölhisar MYO kampüs sınırları içerisinde öğrenci yemekhanesi ve kantini mevcuttur.

Yurt İmkânı

Burdur İli, Gölhisar İlçesinde 696 öğrenci kapasiteli KYK kız ve erkek öğrenci yurtları (350 kız öğrenci, 346 erkek öğrenci) ile çok sayıda apart, pansiyon ve özel öğrenci yurtları bulunmaktadır.  

Gölhisar KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için tıklayınız; https://www.kykyurtlar.com/golhisar-ogrenci-yurdu-54483-kyk-yurdu/