EuroStudent Anketi Hakkında

Avrupa ülkelerindeki öğrencilerle aynı platformda söz sahibi olmak ve yeni eğitim politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunmak ister misin?

EUROSTUDENT projesi kapsamında hazırlanan aşağıda linki verilen anket ile Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

EuroStudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.eurostudent.eu/ web sayfasından erişilebilmektedir.

Bu kapsamda aşağıda verilen anketi Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri doldurarak ankete katkıda bulunabilir.

 http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1

Bilgilerinize Sunulur.

NEWS PHOTOS
 
Other News
07-07-2015
20-11-2015
21-03-2016
22-03-2016
23-03-2016
28-04-2016
14-06-2016
26-07-2016
17-03-2017
23-03-2017
All News