.

Program Hakkında


HARİTA VE KADASTRO PR.

İletişim Bilgileri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Harita ve Kadastro Pr.

GMYO İletişim; https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/iletisim/

Programın Bağlı Bulunduğu Yer

Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Eğitim ve Öğretimin Gerçekleşeceği Yer

Burdur İli, Gölhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yüksekokullarımızın yer aldığı kampüs alanı içerisindeki Gölhisar Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmektedir.

Program Hakkında

Harita ve Kadastro Programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2017 yılında kurulmuş olup, 2017 -2018 Eğitim-Öğretim yılında önlisans eğitimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana 80'e yakın mezun öğrencisi bulunmaktadır. Programımızda halen 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Harita ve Kadastro Programı, ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro, topografik haritalar vb. ile karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi teknik hizmetlerin proje ve yapımlarında harita ve kadastro teknikerlerine yoğun ihtiyaç vardır. Harita ve Kadastro mesleğinin uğraşı alanı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar ortamında hesap ve çizim işi yapmak, son teknolojik gelişmelerden olan uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen Konum Belirleme Aletlerini (GPS) kullanmak gibi çalışmalardır.  

Üniversitemiz kampüs gelişme alanı içerisinde deneme alanları mevcut olup bu deneme alanlarında öğrencilerimiz öğretim elemanları danışmalığında derslerde aldıkları teorik bilgileri pratiğe aktarabilecek, düzenli yapılan mesleki uygulamalar ile yaz dönemi staj çalışmaları için gereksinim duydukları araştırmaları yürütebileceklerdir.

 

Misyon 

Önlisans seviyesinde verilen eğitim-öğretim ile harita teknikeri eğitimi almayı isteyen öğrencilerimiz için kapsamlı ve sürekli iyileştirilen bir öğretim programı hazırlanarak uygulanmakta ve bu öğretim programı çerçevesinde öğrencilerimiz belirlediğimiz eğitim amaçlarına uygun olarak yetiştirilmektedir. 

 

Vizyon

Güncel teknolojileri takip ederek, kamu kurumlarının ve özel sektörün taleplerine cevap verebilecek şekilde eğitim-öğretim veren, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir program olmaktır. 

 

Altyapı Olanakları

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünde Harita ve Kadastro Programına ait 30’ar adetlik 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca her bir ders için gerekli olan bilişim cihazlarımız ve programlarımız bulunmaktadır. Alt yapı olanaklarımız dâhilinde derslerimiz uygulamalı olarak işlenmektedir. Bölümümüz yenilikleri takip ederek sürekli bilgisayar özelliklerini ve bilişim cihazlarını güncellemektedir.

 

Arazi uygulamaları kapsamında;

·         4 adet 20'şer metrelik Çelik Şerit Metre

·         4 adet Nivo ve Nivo sehpası ve Miraları

·         2 adet Total Station, sehpaları ve jalonları

·         1 adet GPS Cors cihazı

·         1 adet prizma

·         4 adet Reflektör cihazları bulunmaktadır.

 

Kazanılan Derece

Program, harita sektöründe Mühendis ve Teknisyen arasında ilişki kuran teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Harita Kadastro” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar. Harita Kadastro Teknikeri unvanını alırlar.

 

Öğretim Elemanları Sayıları

 

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

Öğretim Görevlisi

2

Araştırma Görevlisi

 

 

 

Öğrenim Ücretleri

 

·         Yeni kayıt yaptıracak örgün öğretim (birinci) öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süresi içinde olup kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.

·         Ancak, normal öğrenim süresi (4 yarıyıl) sonunda mezun olamayan öğrenciler, her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

·         Ayrıntılı bilgi için tıklayınız; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10801&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

 

Staj ve Eğitim Öğretim Modeli

 

·         Eğitim dili Türkçe, Eğitim-Öğretim süresi 2 yıl olan program güz ve bahar olmak üzere 4 yarıyıl (dönem) süren örgün öğretim modeline göre eğitim vermektedir. YÖK dersleri uzaktan eğitim yöntemine göre verilmekte, program dersleri Yüksekokul binası içerisinde yer sınıf ortamlarında, bilgisayar laboratuvarlarında ve ölçüm cihazları ile Yüksekokul sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir.

·         Programda 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.

·         Staj ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız; https://gs.mehmetakif.edu.tr/upload/gs/0-form-18-82855050-burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-meslek-yueksekokullari-staj-yoenergesi.pdf

 

İstihdam Olanakları

Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrencilerimiz kazandıkları yeterlikler doğrultusunda arazi ile ilişkili olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması faaliyetlerini yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

KPSS puanı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)'ne bağlı müdürlüklerde, Belediyelerde, İl Özel İdarelerinde, Karayolları Genel Müdürlüklerinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri vb. kamu kurumlarında istihdam edilebileceği gibi; özel sektörlerin Harita Bürolarında, Lisanslı Harita ve Kadastro Bürolarında, İnşaat firmalarında, SPK Lisanslı Değerleme Şirketleri gibi alanlarda da iş bulma imkânlarına sahiptirler.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler

  • Harita Mühendisliği
  • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
  • Geomatik Mühendisliği
  • Çevre Mühendisliği
  • Jeoloji Mühendisliği
  • Orman Mühendisliği
  • Tapu Kadastro
  • Şehir ve Bölge Planlama lisans programına geçiş yapabilmektedir.

Öğretim Elemanları (url):

https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/632/

 

Ders İçerikleri (url):

 

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=41&curSunit=40600#

Program Akreditasyonları:

Yok

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı:

Yok

Çift Anadal Olanakları

-

Yandal Olanakları

-

Lisans Üstü Eğitim Olanakları

-

Yemekhane ve Kantin İmkânı

Gölhisar MYO kampüs sınırları içerisinde öğrenci yemekhanesi ve kantini mevcuttur.

Yurt İmkânı

Burdur İli, Gölhisar İlçesinde 696 öğrenci kapasiteli KYK kız ve erkek öğrenci yurtları (350 kız öğrenci, 346 erkek öğrenci) ile çok sayıda apart, pansiyon ve özel öğrenci yurtları bulunmaktadır.  

Gölhisar KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için tıklayınız; https://www.kykyurtlar.com/golhisar-ogrenci-yurdu-54483-kyk-yurdu/