.

Program Hakkında

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.

İletişim Bilgileri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

GMYO İletişim; https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/iletisim/

 

Programın Bağlı Bulunduğu Yer

Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Eğitim ve Öğretimin Gerçekleşeceği Yer

Burdur İli, Gölhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yüksekokullarımızın yer aldığı kampüs alanı içerisindeki Gölhisar Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmektedir.

Program Hakkında

Bankacılık sektörünün temeli ele alındığında aslında amaçlanan hedefin hane halklarının yani tüketicilerin tasarruflarını yatırıma dönüştürülmesi üzerine çalışmalar yapmayı kendine misyon haline getiren bir sektördür. Ancak günümüz koşullarında kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesi ve küreselleşme sürecinin ulusal sınırları mali anlamda ortadan kaldırmasına yönelik olarak banka ve finans sektörünün önemi ve iş yoğunluğu da artı göstermiştir.

Bu durum bir yandan başka işgücü taleplerini arttırırken aynı zamanda istihdam edilecek işgücündeki nitelik düzeyini de yükseltmektedir. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sisteminin faaliyete geçmesi ile beraber sektörün kurumsallaşma sürecindeki gelişmelerde sigortacılık sektöründe büyüme ve işgücü oranında istihdam artışı şeklinde kendini göstermiştir.

Bu bölümü başarı ile bitiren öğrencilerimiz ‘’Finans-Banka Meslek Elemanı’’ olarak mezun olacaklardır. Üniversitemiz bu amaç üzerine nitelikli profesyonel bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program iki yıl ve dört ara dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz ön lisans derecesi ile mezun olacaklardır. Arzu etmeleri halinde Dikey Geçiş Sınavına girerek iki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlayarak derecelerini lisans seviyesine yükseltebilirler.

Öğretim Elemanları Sayıları

 

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

Öğretim Görevlisi

3

Araştırma Görevlisi

 

 

 

Öğrenim Ücretleri

 

·         Yeni kayıt yaptıracak örgün öğretim (birinci) öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süresi içinde olup kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.

·         Ancak, normal öğrenim süresi (4 yarıyıl) sonunda mezun olamayan öğrenciler, her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

·         Ayrıntılı bilgi için tıklayınız; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10801&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

 

Staj ve Eğitim Öğretim Modeli

 

·         Eğitim dili Türkçe, Eğitim-Öğretim süresi 2 yıl olan program güz ve bahar olmak üzere 4 yarıyıl (dönem) süren örgün öğretim modeline göre eğitim vermektedir. YÖK dersleri uzaktan eğitim yöntemine göre verilmekte, program dersleri Yüksekokul binası içerisinde yer alan sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir.

·         Programda 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.

·         Staj ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız; https://gs.mehmetakif.edu.tr/upload/gs/0-form-18-82855050-burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-meslek-yueksekokullari-staj-yoenergesi.pdf

 

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz her pozisyonda çalışma yapabilecek düzeyde eğitimlerini tamamlamış bireyler olacaklardır. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş iş imkânları olan bir programdır. Kamu sektöründe kamu finans kurumları, sermaye piyasası kurumları vb. alanlarda, özel sektörde ise bankalar, leasing şirketleri, işletmelerin finans bölümleri, Uluslararası denetim şirketleri, Küçük ve Orta ölçekli işletmelere yönelik faaliyet alanlarında istihdam olanağı bulunmaktadır.

Öğretim Elemanları (url)

https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/632/

 

Ders İçerikleri (url):

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=41&curSunit=4117#

 

Program Akreditasyonları

Yok

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Yok

Çift Anadal Olanakları

-

Yandal Olanakları

-

Lisans Üstü Eğitim Olanakları

-

Yemekhane ve Kantin İmkânı

Gölhisar MYO kampüs sınırları içerisinde öğrenci yemekhanesi ve kantini mevcuttur.

Yurt İmkânı

Burdur İli, Gölhisar İlçesinde 696 öğrenci kapasiteli KYK kız ve erkek öğrenci yurtları (350 kız öğrenci, 346 erkek öğrenci) ile çok sayıda apart, pansiyon ve özel öğrenci yurtları bulunmaktadır.  

Gölhisar KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için tıklayınız; https://www.kykyurtlar.com/golhisar-ogrenci-yurdu-54483-kyk-yurdu/

Bankacılık ve Sigortacılık Programı