.

Program Hakkında

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Bankacılık sektörünün temeli ele alındığında aslında amaçlanan hedefin hane halklarının yani tüketicilerin tasarruflarını yatırıma dönüştürülmesi üzerine çalışmalar yapmayı kendine misyon haline getiren bir sektördür. Ancak günümüz koşullarında kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesi ve küreselleşme sürecinin ulusal sınırları mali anlamda ortadan kaldırmasına yönelik olarak banka ve finans sektörünün önemi ve iş yoğunluğu da artı göstermiştir.

Bu durum bir yandan başka işgücü taleplerini arttırırken aynı zamanda istihdam edilecek işgücündeki nitelik düzeyini de yükseltmektedir. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sisteminin faaliyete geçmesi ile beraber sektörün kurumsallaşma sürecindeki gelişmelerde sigortacılık sektöründe büyüme ve işgücü oranında istihdam artışı şeklinde kendini göstermiştir.

Bu bölümü başarı ile bitiren öğrencilerimiz ‘’Finans-Banka Meslek Elemanı’’ olarak mezun olacaklardır. Üniversitemiz bu amaç üzerine nitelikli profesyonel bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program iki yıl ve dört ara dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz ön lisans derecesi ile mezun olacaklardır. Arzu etmeleri halinde Dikey Geçiş Sınavına girerek iki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlayarak derecelerini lisans seviyesine yükseltebilirler.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı İş Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz her pozisyonda çalışma yapabilecek düzeyde eğitimlerini tamamlamış bireyler olacaklardır. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş iş imkanları olan bir programdır. Kamu sektöründe kamu finans kurumları, sermaye piyasası kurumları vb. alanlarda, özel sektörde ise bankalar, leasing şirketleri, işletmelerin finans bölümleri, Uluslararası denetim şirketleri, Küçük ve Orta ölçekli işletmelere yönelik faaliyet alanlarında istihdam olanağı bulunmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Diğer Akademik Birimler