.

Program Hakkında


MALİYE PR.

İletişim Bilgileri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Maliye Pr.

GMYO İletişim; https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/iletisim/

Programın Bağlı Bulunduğu Yer

Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Eğitim ve Öğretimin Gerçekleşeceği Yer

Burdur İli, Gölhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yüksekokullarımızın yer aldığı kampüs alanı içerisindeki Gölhisar Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmektedir.

Program Hakkında

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık bölümü altında yer alan Maliye programı, maliye alanında temel kavramsal bilgileri ve uygulamadaki yansımaları göz önünde bulunduran ve alınan eğitimin sonunda gerek kamu kesiminde yer alan mali kuruluşlarına gerekse özel kesimde yer alan işletmelere ekonomi ve maliye teorilerini bilen, vergi mevzuatı ve finansal bilgilere sahip ve bunların uygulamalı kullanımlarına hâkim nitelikli ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ‘’Maliye Meslek Elemanı’’ unvanı alarak istihdam olacaklardır. Programımız iki yıl dört ara dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz ön lisans derecesi ile mezun olacaklardır. Arzu etmeleri halinde Dikey Geçiş Sınavı ile iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlayabilirler.

Öğretim Elemanları Sayıları

 

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

Öğretim Görevlisi

2

Araştırma Görevlisi

 

 

 

Öğrenim Ücretleri

 

·         Yeni kayıt yaptıracak örgün öğretim (birinci) öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süresi içinde olup kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.

·         Ancak, normal öğrenim süresi (4 yarıyıl) sonunda mezun olamayan öğrenciler, her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

·         Ayrıntılı bilgi için tıklayınız; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10801&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

Staj ve Eğitim Öğretim Modeli

 

·         Eğitim dili Türkçe, Eğitim-Öğretim süresi 2 yıl olan program güz ve bahar olmak üzere 4 yarıyıl (dönem) süren örgün öğretim modeline göre eğitim vermektedir. YÖK dersleri uzaktan eğitim yöntemine göre verilmekte, program dersleri Yüksekokul binası içerisinde yer alan sınıf ortamlarında gerçekleştirilmektedir.

·         Programda 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.

·         Staj ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız; https://gs.mehmetakif.edu.tr/upload/gs/0-form-18-82855050-burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-meslek-yueksekokullari-staj-yoenergesi.pdf

İstihdam Olanakları

Mezun öğrencilerimizin iş olanakları oldukça geniş olup kamu sektöründe Maliye Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlüklerinde, vergi dairelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, Mahalli İdarelerde bunların yanında Gümrük Bakanlığının ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirlerle ilgili birimlerinde yer alabilirler.

Özel sektörde ise bankalarda, özel sektör kuruluşlarının bünyesinde yer alan mali birimlerinde, yeminli mali müşavirliklerinde, mali müşavirlik bürolarında  istihdam edilebilirler, çalışma olanağı bulabilmektedirler.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler

 

Öğretim Elemanları (url):

https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/632/

 

Ders İçerikleri (url):

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=41&curSunit=4118#

Program Akreditasyonları:

Yok

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı:

Yok

Çift Anadal Olanakları

-

Yandal Olanakları

-

Lisans Üstü Eğitim Olanakları

-

Yemekhane ve Kantin İmkânı

Gölhisar MYO kampüs sınırları içerisinde öğrenci yemekhanesi ve kantini mevcuttur.

Yurt İmkânı

Burdur İli, Gölhisar İlçesinde 696 öğrenci kapasiteli KYK kız ve erkek öğrenci yurtları (350 kız öğrenci, 346 erkek öğrenci) ile çok sayıda apart, pansiyon ve özel öğrenci yurtları bulunmaktadır.  

Gölhisar KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için tıklayınız; https://www.kykyurtlar.com/golhisar-ogrenci-yurdu-54483-kyk-yurdu/