.

Program Hakkında


BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.

İletişim Bilgileri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Pr.

GMYO İletişim; https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/iletisim/

 

Programın Bağlı Bulunduğu Yer

Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Eğitim ve Öğretimin Gerçekleşeceği Yer

Burdur İli, Gölhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yüksekokullarımızın yer aldığı kampüs alanı içerisindeki Gölhisar Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmektedir.

Program Hakkında

Tarihçe

Bilgisayar Programcılığı Programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1997 yılında kurulmuş olup, 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında önlisans eğitimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana 600' e yakın mezun öğrencisi bulunmaktadır. . Programımızda halen 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Kazanımlar

• Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olur ve o alandaki temel kavramları kavradığını gösterir.

• Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gösterir.

• Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışması yapabilir.

• Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir.

• Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir. • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler.

• Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

• Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir.

• Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur

Altyapı Olanakları

Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne ait 30’ar adetlik 5 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca her bir ders için gerekli olan bilişim cihazlarımız bulunmaktadır. Alt yapı olanaklarımız dâhilinde derslerimiz uygulamalı olarak işlenmektedir. Bölümümüz yenilikleri takip ederek sürekli bilgisayar özelliklerini ve bilişim cihazlarını güncellemektedir.

 

Öğretim Elemanları Sayıları

 

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Öğretim Görevlisi

3

Araştırma Görevlisi

 

 

 

Öğrenim Ücretleri

 

·         Yeni kayıt yaptıracak örgün öğretim (birinci) öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süresi içinde olup kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.

·         Ancak, normal öğrenim süresi (4 yarıyıl) sonunda mezun olamayan öğrenciler, her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

·         Yeni kayıt yaptıracak ikinci öğretim öğrencileri her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Bulundukları programda her bir dönem için yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Ayrıntılı bilgi için tıklayınız; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10801&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

 

Staj ve Eğitim Öğretim Modeli

 

·         Eğitim dili Türkçe, Eğitim-Öğretim süresi 2 yıl olan program güz ve bahar olmak üzere 4 yarıyıl (dönem) süren örgün öğretim modeline göre eğitim vermektedir. YÖK dersleri uzaktan eğitim yöntemine göre verilmekte, program dersleri Yüksekokul binası içerisinde yer alan sınıf ortamlarında ve bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

·         Programda 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.

·         Staj ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız; https://gs.mehmetakif.edu.tr/upload/gs/0-form-18-82855050-burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-meslek-yueksekokullari-staj-yoenergesi.pdf

 

İstihdam Olanakları

Yazılım işletmelerinde yazılım, web, uygulama ve mobil program geliştirme elemanı, bilgi işlem destek elemanı, tüm işletmelerde bakım ve onarım birimlerinde teknik eleman; bilgisayar servisi işletmelerinde teknik eleman; kamu kurumlarında veri giriş elemanı, bilgi işlem destek elemanı; fabrikalarda otomasyon sistemlerinde destek elemanı, bilgi işlem destek elemanı; şirketlerin internet sitelerinde site yöneticisi; internet şirketlerinde site yöneticisi ve destek elemanı; reklam ajansı firmalarında grafiker pozisyonlarında iş imkânlarına sahip olabilmektedirler.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ya da özel okul, kolejlerde ders karşılığı ücretli öğretmenlik yapabilirler.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler

• Bilgisayar Mühendisliği

• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

• Yazılım Mühendisliği

• Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

• Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

• Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

• Bilgisayar-Enformatik

• Bilişim Sistemleri Mühendisliği

• Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

• Endüstri Mühendisliği

• Fizik

• İstatistik

• İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

• Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

• Matematik-Bilgisayar

• Meteoroloji Mühendisliği

• Bilgisayar Bilimleri

• Uzay Mühendisliği

Öğretim Elemanları (url):

https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/632/

 

Ders İçerikleri (url):

 

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=41&curSunit=4113#

 

Program Akreditasyonları:

Yok

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı:

Yok

Çift Anadal Olanakları

-

Yandal Olanakları

-

Lisans Üstü Eğitim Olanakları

-

Yemekhane ve Kantin İmkânı

Gölhisar MYO kampüs sınırları içerisinde öğrenci yemekhanesi ve kantini mevcuttur.

Yurt İmkânı

Burdur İli, Gölhisar İlçesinde 696 öğrenci kapasiteli KYK kız ve erkek öğrenci yurtları (350 kız öğrenci, 346 erkek öğrenci) ile çok sayıda apart, pansiyon ve özel öğrenci yurtları bulunmaktadır.  

Gölhisar KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için tıklayınız; https://www.kykyurtlar.com/golhisar-ogrenci-yurdu-54483-kyk-yurdu/

Bilgisayar Programcılığı Programı