.

Program Hakkında


ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR.

İletişim Bilgileri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Pr.

GMYO İletişim; https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/iletisim/

Programın Bağlı Bulunduğu Yer

Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Eğitim ve Öğretimin Gerçekleşeceği Yer

Burdur İli, Gölhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yüksekokullarımızın yer aldığı kampüs alanı içerisindeki Gölhisar Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmektedir.

Program Hakkında

2012 – 2013 öğretim yılında açılan Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 2015 – 2016 ve 2016 – 2017 öğretim yılında 80 I. Öğretim, 2017 – 2018 öğretim yılında 80 I. Öğretim ve 30 II. Öğretim, 2018 – 2019 öğretim yılında 50 I. Öğretim ve 30 II. Öğretim, 2018 – 2019 öğretim yılında 52 I. Öğretim ve 32 II. Öğretim öğrencisi almıştır.

Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programında 3 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Program bünyesinde, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZTÜRK ve Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ÇERÇİOĞLU’dur.

 

Programın Amacı

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı kapsamında her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması, ağaçlandırma, orman koruma, odun ve meşcerenin ölçümü gibi konularında gerek ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılamak, gerekse orman mühendislerine yardımcı olabilecek ara eleman yetiştirilesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda öğrenciler bir taraftan temel teorik ve uygulama bilgisine sahip olurken diğer taraftan lisans eğitimine devam edebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olmaktadır.

 

Programın Genel Hedefleri

Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerin sağlamak, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak, ormanların, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev almak, ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanmak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanabilmek, Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavramak, ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahip olmak, orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanımak, yaban hayatı konusunda bilgi sahibi olmak, odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahip olmak Ormancılık ve Orman Ürünleri Programının genel hedeflerini oluşturmaktadır.

 

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’ndaki öğrenciler, 30 iş gününü kapsayacak zorunlu kurum stajını ve her dönemde 30 AKTS, dört dönemin sonunda toplamda 120 AKTS’yi tamamlayarak mezun olacaklardır. Ayrıca derslerini başarılı bir şekilde tamamlayan mezun durumundaki öğrenciler, Ön Lisans Diploması almaya hak kazanmaktadır.

Öğretim Elemanları Sayıları

 

Profesör

 

Doçent

Dr. Öğretim Üyesi

2

Öğretim Görevlisi


Araştırma Görevlisi

 

 

 

Öğrenim Ücretleri

 

·         Yeni kayıt yaptıracak örgün öğretim (birinci) öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süresi içinde olup kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.

·         Ancak, normal öğrenim süresi (4 yarıyıl) sonunda mezun olamayan öğrenciler, her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

·         Yeni kayıt yaptıracak ikinci öğretim öğrencileri her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Bulundukları programda her bir dönem için yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini öder.

·         Ayrıntılı bilgi için tıklayınız; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10801&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

 

Staj ve Eğitim Öğretim Modeli

 

·         Eğitim dili Türkçe, Eğitim-Öğretim süresi 2 yıl olan program güz ve bahar olmak üzere 4 yarıyıl (dönem) süren örgün öğretim modeline göre eğitim vermektedir. I. ve II. öğretim şeklinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. YÖK dersleri uzaktan eğitim yöntemine göre verilmekte, program dersleri Yüksekokul binası içerisinde yer alan sınıf ortamlarında, bilgisayar laboratuvarlarında, Yüksekokul sınırları içerisindeki doğa ortamında, Gölhisar ilçe sınırlarında yer alan fidanlık alanında ve ilgili alanlarda gerçekleştirilmektedir.

·         Programda 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.

·         Staj ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız; https://gs.mehmetakif.edu.tr/upload/gs/0-form-18-82855050-burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-meslek-yueksekokullari-staj-yoenergesi.pdf

İstihdam Olanakları

Ormancılık ve Orman Ürünleri programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Ön Lisans Diploması ve “Orman Ürünleri Teknikeri” unvanı verilir. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı mezunları, T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı (Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar.

Özel sektörde ise özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel fidanlıklarda ve ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre ve ormancılık tabanlı projelerde etüt ve envanter çalışmalarında görev alabilirler.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Geçiş Yapılabilen 4 Yıllık Bölümler

 

Öğretim Elemanları (url):

https://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/632/

 

Ders İçerikleri (url):

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=41&curSunit=40512#

Program Akreditasyonları:

Yok

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı:

Yok

Çift Anadal Olanakları

-

Yandal Olanakları

-

Lisans Üstü Eğitim Olanakları

-

Yemekhane ve Kantin İmkânı

Gölhisar MYO kampüs sınırları içerisinde öğrenci yemekhanesi ve kantini mevcuttur.

Yurt İmkânı

Burdur İli, Gölhisar İlçesinde 696 öğrenci kapasiteli KYK kız ve erkek öğrenci yurtları (350 kız öğrenci, 346 erkek öğrenci) ile çok sayıda apart, pansiyon ve özel öğrenci yurtları bulunmaktadır.  

Gölhisar KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için tıklayınız; https://www.kykyurtlar.com/golhisar-ogrenci-yurdu-54483-kyk-yurdu/

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı