.

Program Hakkında

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 

2012 – 2013 öğretim yılında açılan Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 2015 – 2016 ve 2016 – 2017 öğretim yılında 80 I. Öğretim, 2017 – 2018 öğretim yılında 80 I. Öğretim ve 30 II. Öğretim, 2018 – 2019 öğretim yılında 50 I. Öğretim ve 30 II. Öğretim, 2018 – 2019 öğretim yılında 52 I. Öğretim ve 32 II. Öğretim öğrencisi almıştır.

Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programında 3 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Program bünyesinde, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZTÜRK ve Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ÇERÇİOĞLU’dur.

 

Programın Amacı

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı kapsamında her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması, ağaçlandırma, orman koruma, odun ve meşcerenin ölçümü gibi konularında gerek ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılamak, gerekse orman mühendislerine yardımcı olabilecek ara eleman yetiştirilesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda öğrenciler bir taraftan temel teorik ve uygulama bilgisine sahip olurken diğer taraftan lisans eğitimine devam edebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olmaktadır.

 

Programın Genel Hedefleri

Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerin sağlamak, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak, ormanların, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev almak, ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanmak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanabilmek, Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavramak, ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahip olmak, orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanımak, yaban hayatı konusunda bilgi sahibi olmak, odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahip olmak Ormancılık ve Orman Ürünleri Programının genel hedeflerini oluşturmaktadır.

 

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’ndaki öğrenciler, 30 iş gününü kapsayacak zorunlu kurum stajını ve her dönemde 30 AKTS, dört dönemin sonunda toplamda 120 AKTS’yi tamamlayarak mezun olacaklardır. Ayrıca derslerini başarılı bir şekilde tamamlayan mezun durumundaki öğrenciler, Ön Lisans Diploması almaya hak kazanmaktadır.

 

Programdan Mezun Olacak Öğrencilerin İstihdam Bilgisi

Ormancılık ve Orman Ürünleri programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Ön Lisans Diploması ve “Orman Ürünleri Teknikeri” ünvanı verilir. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı mezunları, T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı (Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar.

Özel sektörde ise özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel fidanlıklarda ve ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre ve ormancılık tabanlı projelerde etüt ve envanter çalışmalarında görev alabilirler.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Diğer Akademik Birimler