Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’nden BASIN AÇIKLAMASI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’nden

Meslek Yüksekokulları ve Gölhisar İlçesindeki Akademik Birimler İle İlgili Basın Açıklaması;

Yerel Basınımızda Gölhisar ilçemizdeki akademik birimlerimiz ile ilgili yapılan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Son yıllarda ülke genelinde Meslek Yüksekokullarının sayısının artması ve benzer programların aynı anda çok fazla yerde açılması gibi nedenlerle tüm meslek yüksekokullarında kontenjanların boş kaldığı ve bazı programların YÖK tarafından kapatıldığı görülmektedir. Ülke genelindeki tüm MYO ‘arın karşı karşıya olduğu bu düşüş trendi karşısında üniversitemiz proaktif davranıp, 2015 yılından bu yana bünyesindeki MYO’ları yeniden yapılandırmakta ve bu düşüşten en az etkilenmelerini hatta güçlenerek çıkmalarını sağlayacak bazı çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda; öncelikle MYO’larımızın belirli tematik alanlarda uzmanlaşması stratejisi doğrultusunda sadece birbirini destekleyen ve güçlendiren benzer programların o MYO’da açılmasına izin verilmekte, ilgili MYO’nun teması ile uymayan programlar ise ilgili olduğu başka bir MYO’ya aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra bir MYO’da bulunan programın başka bir MYO’da açılmasına izin verilmeyerek MYO’larımızın kendi aralarında rekabet ederek birbirini zayıflatmasının önüne geçilmektedir.

Bu çalışma kapsamında örneğin; Bucak H. Tolunay MYO’da bulunan Turizm ile ilgili programlar turizm temasında uzmanlaşmasına karar verdiğimiz Yeşilova MYO’ya, Bucak E. Gülmez MYO’da bulunan Otomativ Teknolojisi ile ilgili programlar yine o alanda uzmanlaşmasına karar verdiğimiz Teknik Bilimler MYO’ya aktarılmıştır. Aynı şekilde Tefenni ilçemizde bulanan Bitki Koruma programı merkezdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO’ya aktarılmış, Tefenni ve Çavdır ilçelerimizdeki kontenjanları çok düşmüş olan Bilgisayar Programcılığı programları ise Gölhisar MYO bünyesinde birleştirilerek güçlendirilmiştir. Son olarak Gölhisar MYO bünyesinde bulunup iki yıldır Altınyayla ilçesinde öğrenim veren ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı ise mevcut öğrencilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, Yönetim temasında uzmanlaşması kararlaştırılan Tefenni MYO’ya aktarılmıştır. Bunun yanı sıra diğer MYO’larımız arasında da benzer aktarmalar yapılmış veya yapılmakta, ayrıca bir ilçeden bir program başka bir okula aktarıldığında yerine mutlaka o okulun teması ile uygun daha çok tercih edilen yeni programlar açılmaktadır. MYO’larımızda yeni açılacak programlara tamamen ÖSYM istatistikleri, doluluk oranları ve ülkemizin insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusunda karar verilmektedir. Eskiden açılmış ve tercihi düşük programlar ise daha yüksek oranda tercih edilen programlara dönüştürülerek yeniden canlandırılmaktadır. Proaktif davranıp yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde MYO’larımızın genel doluluk oranı 2018 yılında %95 olarak gerçekleşmiştir.

MAKÜ yönetimi olarak ilçelerimizde bulunan akademik birimlerimize özel önem veriyor, merkez yerleşkemizdeki birimlerimizde olduğu gibi ilçelerdeki birimlerimizi de hem nitelik hem de nicelik açısından geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede Gölhisar ilçemizde bulunan akademik birimlerimizde de oldukça önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

2015 yılından bu yana Gölhisar MYO’da; Sosyal Güvenlik, Harita ve Kadastro, Tapu ve Kadastro ile Ormancılık ve Orman Ürünleri ikinci öğretim programında ilk kez öğrenci alımına başlanmıştır. Bu programların açılması ve diğer programların da güçlendirilmesi ile Gölhisar MYO’da 2014 yılında 1305 olan öğrenci sayımız bugün itibariyle 1929’a yükselmiştir. Bunun yanı sıra yine Gölhisar ilçemizdeki Sağlık Hizmetleri MYO’da ise İlk ve Acil Yardım programının hem birinci hem de ikinci öğretime öğrenci alımı sağlanmış ve bu okulumuzda da 2014 yılında 650 olan öğrenci sayımız 2018 yılında 1031’e yükselmiştir. Ayrıca Gölhisar ilçemizin en önemli akademik kazanımı olarak değerlendirdiğimiz 4 yıllık Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun kuruluşu gerçekleştirilerek hızlı bir şekilde akademik kadrosu tamamlanıp Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri bölümüne 60 öğrenci alınmıştır.

Gölhisar ilçemizdeki bu gelişmelerin yanı sıra söz konusu haberlerde bahsedilen Sosyal Güvenlik programının başka bir ilçeye aktarılması yönünde verilmiş bir karar olmadığı gibi, bu ilçemizdeki yüksekokullarımıza 2019-2020 öğretim yılından itibaren aşağıdaki programların açılması veya kontenjanlarının artırılması yönünde çalışmalarımız da devam etmektedir.

Gölhisar Meslek Yüksekokulu

  • İnternet ve Ağ Teknolojileri programına öğrenci alınması
  • Elektrik programına öğrenci alınması
  • Bilgisayar Teknolojisi programına öğrenci alınması
  • Bilgisayar Programcılığı programında öğrenci kontenjanının arttırılması
  • Harita ve Kadastro 2. Öğretim programına öğrenci alınması
  • Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Optisyenlik programına öğrenci alınması
  • Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
  • Tapu Kadastro programına öğrenci alınması

Son olarak, bu çalışmalar yürütülürken ilçelerimiz arasında herhangi bir ayrım gözetmeden, o ilçelerdeki akademik birimlerimizi zayıflatmadan, başka ilçeye bir program aktarıldığında yerine daha güçlü ve tercih oranı yüksek yeni programlar açmak yada başka birimden getirmek suretiyle top yekün nitel ve nicel bir büyüme politikası izlenmektedir. Bu stratejimiz neticesinde gerek üniversite genelinde akademik birimlerimizin nitelik ve niceliğini yükseltmeyi, gerekse kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmayı amaçlamaktayız.

Üniversitemize bağlı tüm akademik birimlerimiz ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi almak isteyen herkesin doğrudan bizlere veya ilgili birim yöneticilerine ulaşarak her zaman bilgi alabileceğini belirterek, kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
 
DİĞER DUYURULAR/ETKİNLİKLER
26-11-2018
23-11-2018
23-11-2018
19-11-2018
30-10-2018
25-10-2018
19-10-2018
11-10-2018
11-10-2018
03-10-2018
Tüm Duyurular/ Etkinlikler