2017-2018 Güz Dönemi YATAY GEÇİŞ Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tüm ön lisans ve lisans programlarına , 

 •  Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ile Kurumlar Arası ve Kurum İçi yatay geçiş başvuruları 03 Temmuz - 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında, 
 •  Merkezi Yerleştirme Puanı ile (EK MADDE-1) yatay geçiş başvuruları ise 01-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Başvurular 21 Ağustos -  7 Eylül 2017 tarihlerinde değerlendirilip, sonuçlar 8 Eylül 2017 tarihinde yüksekokulumuz internet sayfasında ilan edilecektir.

Başvurular Yatay Geçiş Başvuru Formu ve aşağıdaki belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla bölüm sekreterliğimize yapılacaktır. Postada geciken başvurular işleme konulmaz.

Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapmaya yetkilidir 

BAŞVURU EVRAKLARI 

 • Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu YGS ve LYS Sonuçlarını (Tüm puan türlerini) gösteren ÖSYM Sonuç Belgesi, (EK-1 başvuruları için) 
 • Daha önce EK-1’den yatay geçiş yapılmadığına belge, 
 • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alına Öğrenci Durum Belgesi, 
 • Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin adı, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı ve kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını (not çizelgesi/not dükümü/transkript) gösteren onaylı resmi belge. (Belgesi yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevrilmiş olması gereklidir. ) 
 • Hazırlık sınıfı okuyan veya kayıt donduran öğrencilerin durumlarını belgelemeleri, 
 • İkinci öğretim programında okuyan ve ilgili eğitim-öğretim yarıyılı sonunda ilk yüzde on’a giren öğrencinin; ilk yüzde on’a girdiğini gösterir onaylı resmi belge, 
 • Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan dokümanlar, (Öğretim planı, öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeler vb.) 
 • Onaylı ders içerikleri (ders müfredatı), (Ders içeriklerini teslim etmeyen öğrencilerin intibakları birinci sınıfa yapılır.) 
 • Disiplin cezası alıp almadığı ile ilgili belge, Başvuruda bulunulan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu iletişim bilgileri 
 
DUYURU/ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR/ETKİNLİKLER
12-03-2018
09-03-2018
09-02-2018
30-01-2018
26-01-2018
26-01-2018
19-01-2018
18-01-2018
15-01-2018
10-01-2018
Tüm Duyurular/ Etkinlikler