TEK DERS SINAVI Başvuru Süreci

Bahar dönemi sonunda  tüm derslerini verip tek bir dersi kalmış olan ve TEK DERS sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin, 13 Haziran 2016 tarihine kadar Bölüm Sekreterliğine şahsen başvurarak yada faks yolu ile dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Dilekçe İçinhttp://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/?page=formlar

Tek Ders Sınavı 14 Haziran 2017 Çarşamba günü, saat: 14:00 de yapılacaktır.

Başvuru yapanlar, başvurularına ilişkin süreci ve sınav bilgilerini aşağıdaki linkten online takip edip bilgi alabileceklerdir.

Başvuru Takibi: http://golhisarmyo.mehmetakif.edu.tr/belgeler/TekDers.htm

Tek Ders Sınavı Yönetmeliği

MADDE 21 –(Başlığı ile değişik: R.G.16/09/2008-26699)

(1) Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup, zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler.

(2) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına girmek istediklerini belirten dilekçeyle bağlı bulunduğu birime başvururlar. Başvuruları birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin tek ders sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Tek ders sınavında alınan not, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre işlem görür ve AGNO’ya katılır.

(4) Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.


 
DİĞER DUYURULAR/ETKİNLİKLER
12-03-2018
09-03-2018
09-02-2018
30-01-2018
26-01-2018
26-01-2018
19-01-2018
18-01-2018
15-01-2018
10-01-2018
Tüm Duyurular/ Etkinlikler